Naturskolen - for skoler

Tårnby Naturskole er et undervisningssted der støtter op om skolernes arbejde med Fællesmål i alle fag.

Naturskolen er med til at danne "den grønne tråd" mellem den boglige og abstrakte læring og den mere praktiske og erfaringsbaserede læring.

Undervisningen foregår udendørs i "det grønne læringsrum", hvor førstehåndsoplevelser, erfaringsdannelse via krop og sanser og "hands on" aktiviteter er hovedingrediensen i undervisningen.

Der er mange måder at bruge Naturskolen på:

Besøg på Naturskolen

Naturskolen tilbyder ture, som planlægges i samarbejde med klassens lærer eller pædagog.

Naturskolen inviterer til større arrangementer fx Naturvidenskabsuge 39, Sundhedsuge 41 og krible krable i maj.

På egen hånd

Naturskolen råder over en masse udstyr, som lærer og pædagoger har mulighed for at låne og bruge på egen hånd. Fx udstyr til at undersøge vandhullet, båludstyr til madlavning

Mere information

Vandets vej

Er et formidlingsprojekt, hvor børn og unge i Tårnby Kommune aktivt involveres i at fortælle historierne om vandets forunderlige vej.

Projektet rummer 6 store billeder om vandets vej, der kan ses på væggen hos TÅRNBYForsyning.

Cykelrute

Desuden er der etableret en cykelrute, som via 11 poster guider interesserede rundt i Tårnby Kommune til steder, som har med vand at gøre. Cykelruten byder på en interaktiv formidlingsoplevelse, som i ord og billeder fortæller historien om vandet vej - fra grundvand til drikkevand og fra spildevand til nyt grundvand.

Se billederne, et kort over cykelruten med videoforklaringer fra de 11 poster og læs mere på TÅRNBYForsynings hjemmeside.