Naturskolen - For Daginstitutioner

Tårnby Naturskole er et undervisningssted der støtter op om Daginstitutionernes arbejde med alle lærerplanstemaer.

Besøgene foregår udendørs i "det grønne læringsrum", hvor førstehåndsoplevelser, erfaringsdannelse via krop og sanser og "hands on" aktiviteter er hovedingrediensen i undervisningen.

Der er mange måder at bruge Naturskolen på:

Besøg på Naturskolen

Naturskolen tilbyder ture, som planlægges i samarbejde med pædagogen.

Naturskolen inviterer til større arrangementer fx Naturvidenskabsuge 39, Sundhedsuge 41 og krible krable i maj.

 

På egen hånd

Naturskolen råder over en masse udstyr, som pædagoger har mulighed for at låne og bruge på egen hånd. Fx udstyr til at undersøge vandhullet, båludstyr til madlavning

 

Konsulent

Naturskolen hjælper gerne institutioner med at lave årsplaner og planlægge længere forløb. Desuden har Institutioner mulighed for at gøre brug af Naturskolen til personalemøder.

 

 

Sådan booker du en tur

Ring på 32 52 62 55 eller send os en e-mail på [email protected]

 

   

Mere information

Naturambassadører

Naturdagplejere

Til udlån

Sprogkasser

Sprogkasser er en kombination af naturfænomener og sprogudvikling. Kasserne giver mulighed for at børn i daginstitutioner kan opleve meningsfulde sammenhænge for sprogud-viklingen. Det er samtidig en måde hvorpå, børnene lærer om naturen omkring dem.

Der er pt. udviklet tre sprogkasser, se mere om indhold ved at klikke på link

får

bål

mus

Emnekasser

Emnekasser er kasser der indeholder det udstyr som kan være med til at understøtte det gode forløb indenfor Lærerplanstemaet naturfænomener. Emnekasserne kan bookes via Skolebiblioteksportalen. Følg evt. link her.

Bål

Dyr

Skov