Den Åbne Skole

I Tårnby Kommune er aktiviteter og forløb med elementer af den åbne skole organiseret i Skolen i Virkeligheden, en portal, der fungerer som indgang til en hel række aftaler med foreninger, virksomheder og ungdomsuddannelser, der tilbyder undervisningsforløb for kommunens skoler.

Lærerne kan gennem Skolen i Virkeligheden finde relevante aktiviteter i natur, kultur eller erhverv, der understøtter målene med undervisningen.

Udeskole- en del af Åben Skole

Tårnby Kommune har allerede arbejdet med Åben Skole i flere år, blandt andet i form af Udeskole.

Kontakt derfor endelig naturskolen hvis du har brug for mere viden eller sparring omkring læring i uderummet, eller hvis du er nysgerrig på, hvordan arbejdet med udeskole kan bruges i din dagligdag. Vi kommer gerne ud på din skole og hjælper jer med at starte et forløb op.

I Tårnby er naturskolen ikke bare et lokale med kranier, udstoppede fugle og en hugorm i sprit. I Tårnby arbejder Naturskolen overalt i kommunen – afhængig af fag og tema.

Mere information